Gebruiksvoorwaarden voor Praktijkverbetering.nl

Gelieve onderstaande voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u onze software gebruikt.

1. Acceptatie van de Voorwaarden: Door gebruik te maken van Praktijkverbetering stemt u in met deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u onze software niet te gebruiken.

2. Gebruiksrechten: Wij verlenen u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om onze SAAS (Software as a Service) te gebruiken voor uw eigen interne bedrijfsdoeleinden in de zorgsector. Het is niet toegestaan om de software te reproduceren, distribueren, verkopen, of sublicenties te verlenen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

3. Vertrouwelijkheid: U gaat ermee akkoord alle vertrouwelijke informatie die u via onze SAAS verkrijgt, strikt vertrouwelijk te houden. Dit omvat patiëntgegevens, medische informatie en andere vertrouwelijke gegevens die u via onze software verwerkt.

4. Beveiliging: U bent verantwoordelijk voor het veilig houden van uw accountinformatie en het voorkomen van ongeautoriseerde toegang tot uw account. Meld eventuele inbreuken onmiddellijk aan ons.

5. Gegevensbescherming: Wij zullen alle redelijke maatregelen nemen om de privacy en veiligheid van uw gegevens te waarborgen, in overeenstemming met toepasselijke wetten en regelgeving inzake gegevensbescherming.

6. Aansprakelijkheid: Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze SAAS, inclusief maar niet beperkt tot verlies van gegevens, winst, of reputatieschade.

7. Wijzigingen: Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht zodra ze op onze website zijn gepubliceerd. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen.

8. Beëindiging: Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot onze SAAS op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

9. Toepasselijk recht: Op deze Gebruiksvoorwaarden is het recht van [land/jurisdictie] van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van [plaats/jurisdictie].

Door gebruik te maken van Praktijkverbetering, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via support@praktijkverbetering.nl.