Het geheim van topkwaliteit

Proactief werken aan verbetering.

Krijg grip op kwaliteitsverbetering met een praktijkgerichte aanpak.

Een ouder scherm tijdens de ontwikkeling van praktijkverbetering.nl

Werk aan kwaliteit

Alles wat je nodig hebt om je praktijk te verbeteren

Ondersteuning bij certificering volgens de kwaliteitsnormen voor de huisartsenpraktijk (NHG-Praktijkaccreditering versie 3.0)

Werkafspraken vastleggen
Door werkafspraken centraal vast te leggen, zorg je voor een eenduidige werkwijze in de praktijk.
Incidentmeldingen
Veilig melden van incidenten en bijna-incidenten. Analyseer incidenten en verbeter de werkafspraken.
Verbeterplannen
Koppel verbeterplannen aan bestaande werkafspraken en ingediende incidentmeldingen.
Persoonlijke overzicht
Met je persoonlijke overzicht heb je inzicht in je eigen werkafspraken, incidentmeldingen en taken mbt verbeterplannen.